Ainalinpää, Eira. ”Viheralueet: Pölyttäjähyönteisten Turva Vai Tuho? Kimalaisten kasvikäynnit Eri Tavoin Hoidetuissa elinympäristöissä”. Alue ja Ympäristö 50, no. 1 (kesäkuuta 15, 2021): 28–48. Viitattu heinäkuuta 27, 2021. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/102940.