Wallin, Antti. ”Ekogentrifikaatio: Kaupunkien kestävyysmurroksen Kiusallinen Seuralainen”. Alue ja Ympäristö 50, no. 2 (joulukuuta 15, 2021): 101–116. Viitattu lokakuuta 1, 2023. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/107779.