Wallin, Antti. ”Ekogentrifikaatio: Kaupunkien kestävyysmurroksen Kiusallinen Seuralainen”. Alue ja Ympäristö 50, no. 2 (joulukuuta 15, 2021): 101–116. Viitattu toukokuuta 21, 2022. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/107779.