Kaartinen, Miina. ”Mitä on Tekeillä Pienessä Puutarhassa? Kokemuksia Ruohonjuuritason sosiaalityöstä”. Alue ja Ympäristö 50, no. 2 (joulukuuta 15, 2021): 86–100. Viitattu toukokuuta 28, 2023. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/109258.