Kaartinen, Miina. ”Mitä on tekeillä pienessä puutarhassa? Kokemuksia ruohonjuuritason sosiaalityöstä”. Alue ja Ympäristö 50, no. 2 (joulukuuta 15, 2021): 86–100. Viitattu helmikuuta 29, 2024. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/109258.