Kortelainen, Jarmo. ”Tietotalouden Geopolitiikkaa Ja Tilatulkintoja”. Alue ja Ympäristö 50, no. 2 (joulukuuta 15, 2021): 210–213. Viitattu toukokuuta 21, 2022. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/111783.