Berg, Päivi, Tiina Rinne, Pirjo Hakala, Sari Tuuva-Hongisto, ja Arto J. Pesola. ”’Fiksumpi Mennä pyörällä Tai autolla’ : Lasten Ja Vanhempien näkemyksiä Joukkoliikenteestä Kahdessa Kaupungissa”. Alue ja Ympäristö 51, no. 1 (kesäkuuta 23, 2022): 127–146. Viitattu elokuuta 9, 2022. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/113127.