Saastamoinen, Uula, Riikka Paloniemi, Heidi Lehtiniemi, Iikka Oinonen, ja Juuli Närhi. ”Ekologinen Siirtymä Ja Valtasuhteiden Muutos: Helmi-elinympäristöohjelman Vaikutusten Arviointi Osana Biodiversiteettipolitiikan Murrosta”. Alue ja Ympäristö 51, no. 1 (kesäkuuta 23, 2022): 147–163. Viitattu syyskuuta 29, 2022. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/113899.