Laako, Hanna. ”Erämaiden Omimisesta häilyviin metsänreunakohtaamisiin: Selva Maya Ekologisena Rajamaana Ja -vyöhykkeenä”. Alue ja Ympäristö 51, no. 2 (tammikuuta 12, 2023): 65–85. Viitattu maaliskuuta 29, 2023. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/119501.