Laako, Hanna. ”Erämaiden omimisesta häilyviin metsänreunakohtaamisiin: Selva Maya ekologisena rajamaana ja -vyöhykkeenä”. Alue ja Ympäristö 51, no. 2 (tammikuuta 12, 2023): 65–85. Viitattu helmikuuta 29, 2024. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/119501.