Takala, Tuomo. ”Monitavoitteisuuden sumentavuus ja agonismin vaikeus: Metsädiskurssihankkeen löydöksiä ja uusia tutkimussuuntia”. Alue ja Ympäristö 51, no. 2 (tammikuuta 12, 2023): 124–134. Viitattu huhtikuuta 20, 2024. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/120749.