Takala, Tuomo. ”Monitavoitteisuuden Sumentavuus Ja Agonismin Vaikeus: Metsädiskurssihankkeen löydöksiä Ja Uusia Tutkimussuuntia”. Alue ja Ympäristö 51, no. 2 (tammikuuta 12, 2023): 124–134. Viitattu maaliskuuta 29, 2023. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/120749.