Houtbeckers, Eeva. ”Ekokriisi ja uudet liittolaisuudet: metsäkiistoista metsädialogeihin”. Alue ja Ympäristö 51, no. 2 (tammikuuta 12, 2023): 46–64. Viitattu kesäkuuta 20, 2024. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/121572.