Houtbeckers, Eeva. ”Ekokriisi Ja Uudet Liittolaisuudet: Metsäkiistoista metsädialogeihin”. Alue ja Ympäristö 51, no. 2 (tammikuuta 12, 2023): 46–64. Viitattu maaliskuuta 29, 2023. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/121572.