Berglund, Eeva. ”Metsätalous ja tietotalous kaupungistuvassa Suomessa: Kohti juurevampaa tarinointia pluriversaalin käsitteen avulla”. Alue ja Ympäristö 51, no. 2 (tammikuuta 12, 2023): 135–144. Viitattu huhtikuuta 20, 2024. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/121969.