Häyrynen, Simo, Anna Mustonen, ja Emmi Salmivuori. ”Syrjäseudut siirtymässä: kestävyysmurroksen ja sen oikeudenmukaisuuden moninaiset tulkinnat periferiastrategioissa”. Alue ja Ympäristö 52, no. 2 (joulukuuta 21, 2023): 99–120. Viitattu huhtikuuta 25, 2024. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/130499.