Puupponen, Antti, Ari Paloviita, Teea Kortetmäki, ja Tiina Silvasti. ”Suomalaisen Ruokaturvan Ulottuvuudet. Sisällönanalyysi Ruokaturvasta Julkisissa Asiakirjoissa”. Alue ja Ympäristö 45, no. 1 (tammikuuta 1, 2016): 39-54. Viitattu elokuuta 8, 2020. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/60681.