Asikainen, Eveliina. ”Asukkaat lähiöluonnon Osallisina”. Alue ja Ympäristö 40, no. 1 (tammikuuta 1, 2011): 29-41. Viitattu joulukuuta 6, 2019. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64496.