Lundman, Riina. ”Kaupunki leikkikenttänä: Kriittisen Leikin Ja Kaupunkitilan Vuorovaikutteisuus Turku365-Taidehankkeessa”. Alue ja Ympäristö 41, no. 1 (tammikuuta 1, 2012): 3-13. Viitattu tammikuuta 29, 2020. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64712.