Lundman, Riina. ”Kaupunki leikkikenttänä: Kriittisen Leikin Ja Kaupunkitilan Vuorovaikutteisuus Turku365-Taidehankkeessa”. Alue ja Ympäristö 41, no. 1 (kesäkuuta 12, 2017): 3-13. Viitattu elokuuta 25, 2019. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64712.