Bäcklund, Pia, ja Kirsi Pauliina Kallio. ”Poliittinen Toimijuus Julkishallinnon Lapsi- Ja Nuorisopoliittisessa Osallistumisretoriikassa”. Alue ja Ympäristö 41, no. 1 (tammikuuta 1, 2012): 40–53. Viitattu lokakuuta 27, 2021. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64715.