Heikkilä, Elli. ”Somalien Ja venäläisten Asumistoiveet Etnisen Segregaatiokehityksen Valossa”. Alue ja Ympäristö 41, no. 1 (tammikuuta 1, 2012): 145–147. Viitattu lokakuuta 27, 2021. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64731.