Salminen, Jarkko. ”Tila Symbolisen Kamppailun Kohteena: Tapaus Ideapark”. Alue ja Ympäristö 42, no. 1 (tammikuuta 1, 2013): 25–36. Viitattu syyskuuta 23, 2021. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64765.