Kinnunen, Veera. ”Tulevaisuuksien Muotoilua Lapin Varhaisessa Seutusuunnittelussa”. Alue ja Ympäristö 47, no. 1 (kesäkuuta 26, 2018): 31-49. Viitattu elokuuta 25, 2019. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/65038.