Vuori, Kari-Matti, ja Kristiina Korjonen-Kuusipuro. ”Kolme Kertomusta järviemme Tilasta: Vesistömuutokset Kansalaisten, Limnologisten Mittausten Ja ympäristöhallinnon näkökulmasta”. Alue ja Ympäristö 47, no. 1 (kesäkuuta 26, 2018): 50–61. Viitattu marraskuuta 27, 2021. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/65784.