Hannikainen, Matti O. ”"Kaikki eivät Halua kaatopaikkaa": - Tapaustutkimus Laajalahden Kaatopaikasta”. Alue ja Ympäristö 48, no. 1 (kesäkuuta 19, 2019): 68-84. Viitattu kesäkuuta 7, 2020. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/70115.