Muje, Kari, Tommi Veistämö, Tommi Rautiainen, ja Jukka Syrjänen. ”Kestävyyttä Tukevat hallintokäytännöt – Vapaa-Ajankalastajien näkemyksiä Järvi-Suomen Taimen- Ja järvilohikantojen Hoidosta Ja Kalastuksen säätelystä”. Alue ja Ympäristö 48, no. 1 (kesäkuuta 26, 2019): 46-67. Viitattu elokuuta 25, 2019. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/70142.