Hellén, Anna Emilia. ”Kielimaiseman Vaikutus Maahanmuuttajien Liikkuvuuteen pääkaupunkiseudulla”. Alue ja Ympäristö 48, no. 1 (kesäkuuta 19, 2019): 85-100. Viitattu tammikuuta 26, 2020. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/71010.