Koskinen, Outi, Malla Mattila, Elina Närvänen, ja Nina Mesiranta. Hoiva Ruokahävikin Vähentämisen Arkisissa Käytännöissä. Alue ja Ympäristö 47, no. 2 (joulukuuta 20, 2018): 17-31. Viitattu toukokuuta 26, 2019. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/72986.