Semi, Jussi, ja Nina Nygren. ”Julkaistaan Suomeksi?”. Alue ja Ympäristö 47, no. 1 (kesäkuuta 25, 2018): 1-2. Viitattu elokuuta 18, 2019. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/73000.