Santaoja, Minna. Allergioista Uusia Näkökulmia Ihmisen Ja Muun Luonnon Keskinäisriippuvuuteen. Alue ja Ympäristö 47, no. 2 (joulukuuta 20, 2018): 53-58. Viitattu huhtikuuta 19, 2019. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/74257.