Santaoja, Minna. ”Allergioista Uusia näkökulmia Ihmisen Ja Muun Luonnon keskinäisriippuvuuteen”. Alue ja Ympäristö 47, no. 2 (joulukuuta 20, 2018): 53-58. Viitattu kesäkuuta 7, 2020. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/74257.