Santaoja, Minna, ja Tampereen yliopiston liepeiden lounaskol . ”Normipaikka, Normiaika. Miten Ympäristöorientoituneiden Tutkijoiden Lounasvalinnat Muodostuvat”?. Alue ja Ympäristö 47, no. 2 (joulukuuta 20, 2018): 59-65. Viitattu toukokuuta 26, 2019. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/75026.