Santaoja, Minna, ja Tampereen yliopiston liepeiden lounaskol . ”Normipaikka, Normiaika. Miten ympäristöorientoituneiden Tutkijoiden Lounasvalinnat Muodostuvat?”. Alue ja Ympäristö 47, no. 2 (joulukuuta 20, 2018): 59–65. Viitattu marraskuuta 27, 2021. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/75026.