Vinnari, Markus. Teknologiauskoisen Visio Ruokavallankumouksesta. Alue ja Ympäristö 47, no. 2 (joulukuuta 20, 2018): 72-73. Viitattu kesäkuuta 25, 2019. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/75802.