Valkeapää, Annukka. ”Elämänhalu Velvoittaa: Enemmän Kasviksia, vähemmän Lihaa”. Alue ja Ympäristö 47, no. 2 (joulukuuta 20, 2018): 48-52. Viitattu kesäkuuta 6, 2020. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/75930.