Kaljonen, Minna, Piia Jallinoja, ja Pekka Jokinen. Ympäristöpoliittinen Ruoka. Alue ja Ympäristö 47, no. 2 (joulukuuta 20, 2018): 1-2. Viitattu kesäkuuta 25, 2019. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/76549.