Haapasalo, Timo. ”Antroposentrismistä Ekosysteemiseen Ajatteluun? : Diskurssianalyyttinen Tutkimus kalastuslainsäädännön Tavoitteiden Muutoksesta”. Alue ja Ympäristö 49, no. 1 (kesäkuuta 12, 2020): 87-104. Viitattu tammikuuta 22, 2021. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/82460.