Pulkki, Jani, Jutta Pulkki, ja Tere Vadén. ”Ekoterveyskasvatuksen Luonnos”. Alue ja Ympäristö 48, no. 2 (joulukuuta 19, 2019): 69-82. Viitattu syyskuuta 19, 2020. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/83089.