Salmi, Asta, Elina Karttunen, ja Anne Quarshie. ”Luonnon monimuotoisuuden huomioivat toimitusketjut ja luontopohjaiset ratkaisut: Katsaus nykytutkimukseen”. Alue ja Ympäristö 48, no. 2 (joulukuuta 19, 2019): 38–54. Viitattu huhtikuuta 25, 2024. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/83361.