Jokinen, Ari, ja Anna Heikkinen. ”Luontopohjaiset ratkaisut: käsitteen vakiintumisen reittejä”. Alue ja Ympäristö 48, no. 2 (joulukuuta 19, 2019): 1–4. Viitattu heinäkuuta 14, 2024. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/87887.