Santaoja, Minna. ”Naisia Tiedemaailman Myllerryksessä”. Alue ja Ympäristö 49, no. 1 (kesäkuuta 12, 2020): 134-136. Viitattu tammikuuta 22, 2021. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/88965.