Happonen, Jenni, Eva Heiskanen, Kaisa Matschoss, ja Irmeli Mikkonen. ”Epäonnistumisista Oppiminen Energiamurroksen Tukena: Analyysi Empiirisestä Interventiosta”. Alue ja Ympäristö 49, no. 2 (joulukuuta 14, 2020): 66–82. Viitattu kesäkuuta 21, 2021. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/91705.