Tukiainen, Helena. ”Geodiversiteetin Ja Biodiversiteetin välinen Yhteys Eri Mittakaavoissa Pohjoisilla Alueilla: Merkitys Luonnonsuojelulle”. Alue ja Ympäristö 49, no. 1 (kesäkuuta 12, 2020): 126-130. Viitattu elokuuta 14, 2020. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/91715.