Janhonen, Kristiina, Malla Mattila, Nina Mesiranta, Anna Kouhia, Minna Autio, ja Elina Narvanen. ”Kohti kestävää Kuluttamista: Materiaalitaju Kuluttajien Ja Materiaalien Aktiivisen Suhteen Hahmottajana”. Alue ja Ympäristö 49, no. 2 (joulukuuta 14, 2020): 4–21. Viitattu kesäkuuta 20, 2021. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/95358.