Meriläinen, Eija, Maija Nikkanen, Aleksi Räsänen, ja Antti Silvast. ”Katastrofitutkimuksen käsitteistöä Suomeksi Ja Suomessa: Kimmoisasti Vaaroja Kohti?”. Alue ja Ympäristö 49, no. 2 (joulukuuta 14, 2020): 92–109. Viitattu kesäkuuta 21, 2021. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/95614.