Hyvärinen, Pieta. ”Sienestystä Pohjoisilla Puupelloilla: Metsien Moninaiset Taloudet Ja Plantaasiosentrismin Ongelma”. Alue ja Ympäristö 49, no. 2 (joulukuuta 14, 2020): 22–43. Viitattu lokakuuta 27, 2021. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/97101.