Repo, Virve. ”Tilaan Tuomittu: Näkökulmia Vankeusmaantieteeseen”. Alue ja Ympäristö 49, no. 2 (joulukuuta 14, 2020): 184–188. Viitattu kesäkuuta 20, 2021. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/97320.