Meriläinen, Eija. ”Katastrofien Hallinnointia Kaupungistuneilla Ja epätasa-Arvoisilla Alueilla: Resilienssi Ja Oikeudet”. Alue ja Ympäristö 49, no. 2 (joulukuuta 14, 2020): 179–183. Viitattu kesäkuuta 20, 2021. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/97447.