Pyy, Ilkka, ja Ari Lehtinen. ”Moninainen Kaupunki Ja Symmetrisen Utopia: Tapaustutkimus Joensuusta”. Alue ja Ympäristö 50, no. 1 (kesäkuuta 15, 2021): 49–69. Viitattu heinäkuuta 28, 2021. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/97619.