1.
Lyytimäki J, Pihkala P. Pitääkö vaieta, saako syyllistää? Tutkijan asemoituminen kestävyysviestinnässä. A&Y [Internet]. 15. joulukuuta 2021 [viitattu 23. tammikuuta 2022];50(2):186–192. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/107704