1.
Wallin A. Ekogentrifikaatio: kaupunkien kestävyysmurroksen kiusallinen seuralainen . A&Y [Internet]. 15. joulukuuta 2021 [viitattu 21. toukokuuta 2022];50(2):101–116. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/107779