1.
Nisula R, Salmi A. Puurakentamisella kestävyyttä: Analyysi verkkokeskustelujen kuluttajanäkemyksistä. A&Y [Internet]. 23. kesäkuuta 2022 [viitattu 9. elokuuta 2022];51(1):79–94. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/109144