1.
Kaartinen M. Mitä on tekeillä pienessä puutarhassa? Kokemuksia ruohonjuuritason sosiaalityöstä. A&Y [Internet]. 15. joulukuuta 2021 [viitattu 1. lokakuuta 2023];50(2):86–100. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/109258