1.
Toivanen T, Vadén T, Majava A, Järvensivu P, Lähde V, Eronen JT. Teollinen murros ekohyvinvointivaltiossa: Mitä teollisuuden vähähiilitiekartat kertovat suomalaisen kestävyysmurroksen edellytyksistä?. A&Y [Internet]. 15. joulukuuta 2021 [viitattu 21. toukokuuta 2022];50(2):8–27. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/109701