1.
Saastamoinen U, Paloniemi R, Lehtiniemi H, Oinonen I, Närhi J. Ekologinen siirtymä ja valtasuhteiden muutos: Helmi-elinympäristöohjelman vaikutusten arviointi osana biodiversiteettipolitiikan murrosta. A&Y [Internet]. 23. kesäkuuta 2022 [viitattu 30. syyskuuta 2022];51(1):147–163. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/113899