1.
Hytönen J, Tupala A-K. Ekologisesta kompensaatiosta kohti maankäytön suunnittelun ekologista tilinpitoa. A&Y [Internet]. 13. toukokuuta 2022 [viitattu 29. syyskuuta 2022];51(1). Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/115137